Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Koster (V344)

Område i havsplan för Västerhavet i Skagerrak

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Natur
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt MB 4 kap 2§ Rörligt friluftsliv
Riksintresse enligt MB 4 kap 3§ Obruten kust


Natur

Nationalpark MPA - Kosterhavets nationalpark

Väderöarna Naturreservat

Natura 2000 -Kosterfjorden-Väderöfjorden

Riksintresseanspråk Naturvård Miljöbalken kap 3 § 6
Koster - Väderöarna

Marina naturvärden Länsstyrelsen
Väst Grisbådarna

Områden med kända höga naturvärden

Väst Persgrunden
Områden med kända höga naturvärden

Väst Väderöarna
Områden med kända höga naturvärden

Väst Kosterhavet
Okända naturvärden

Utsjön
Okända naturvärden

Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Sträckan Strömstads angöring - Klövningarna
Sträckan Koster - Persgrunden

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Väderöarna Persgrunden - MB 3kap 5§
Fångstområde havskräfta räka

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen