Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Glommaryggen (V311)

Område i havsplan för Västerhavet i Kattegatt

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Försvar

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt MB 3 kap 6§ Friluftsområde kust - Stora och Lilla Middelgrund, Rödebank, Fladen
Riksintresse enligt MB 4 kap 2§ Rörlig friluftsliv
Riksintresse enligt MB 4 kap 4§ Högexploaterad kust

Försvar

Flygplats MSA
Halmstad

Natur

Marint naturvärde
Däggdjur, Fågel, Fisk, Bentos

Glommaryggen

Analyser natur, separat dokument.

Transport och kommunikationer 

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik - Sträckan Oslofjorden - Öresund
Sträckan Subbeberget - Kullen

Förslag på nytt ruttsystem (inlämnat till IMO)

Anspråk från Trafikmyndigheterna

Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Ost Lilla Middelgrund Varberg - MB 3 kap 5§
Fångstområde sill skarpsill havskräfta

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen