Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Glommaryggen mitten (V310)

Område i havsplan för Västerhavet i Kattegatt

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Natur
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Försvar

Flygplats MSA
Halmstad

Natur

Riksintresseanspråk natur MB 3 kap 6 §
St och L Middelgrund- Rödebanke - Fladen
Högproduktiva grundbottenområden i Kattegatt, fiskeribiologi.
Länsstyrelsens meddelande nr 1988:16, Beslut av Naturvårdsverket 7 februari 2000

Viktiga områden västkusten
Fladen-Lilla Middelgrund level 3

Marint naturvärde
Däggdjur, Fågel, Fisk, Bentos

Viktiga områden västkusten
Fladen-Lilla Middelgrund level 3

Transport och kommunikationer 

Riksintresseanspråk farled - Sträckan Oslofjorden - Öresund

Förslag på nytt ruttsystem (inlämnat till IMO)

Anspråk från Trafikmyndigheterna

Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Ost Lilla Middelgrund Varberg – MB 3 kap 5§
Fångstområde sill skarpsill havskräfta

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen