Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Fladen (V313)

Område i havsplan för Västerhavet i Kattegatt

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Natur
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresseanspråk enligt MB 3 kap 6§ Friluftsområde kust - Stora och Lilla Middelgrund, Rödebank, Fladen

Försvar

Flygplats MSA
Säve

Flygplats MSA
Landvetter

Natur

BSPA HELCOM
Kims Top og den Kinesiske Mur (Danmark) och Fladen

Natura 2000
Fladen - Skyddstyp sci marina habitat

Riksintresseanspråk natur MB 3 kap 6 §
St och L Middelgrund- Rödebanke - Fladen
Högproduktiva grundbottenområden i Kattegatt,fiskeribiologi.
Länsstyrelsens meddelande nr 1988:16, Beslut av Naturvårdsverket 7 februari 2000

Marina naturvärden
Däggdjur

Transport och kommunikationer 

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik - Sträckan Skagen - Stora Bält

Förslag på nytt ruttsystem (inlämnat till IMO)

Anspråk från Trafikmyndigheterna

Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Lilla Middelgrund Fladen -
MB 3kap 5§
Fångstområde havskräfta torsk mfl bottenfiskar

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen