Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Balgö (V314)

Område i havsplan för Västerhavet i Kattegatt

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Natur
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt MB 4 kap 2§ Rörlig friluftsliv
Riksintresse enligt MB 4 kap 4§ Högexploaterad kust


Försvar

Flygplats MSA
Halmstad

Flygplats MSA
Landvetter


Natur

Natura 2000 - Balgö
SCI och SPA
ARTER Fisktärna, Gråsäl, Knubbsäl, Skärfläcka, Småtärna, Tumlare, Törnskata

Viktiga områden Västkusten

Fladen-Lilla Middelgrund level 3


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik - Sträckan Oslofjorden - Öresund
Varberg - Sträckan Varbergs angöring - Varbergs hamn, med tillhörande ankringsområde

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Väst Balgö Syd Nidingen - MB 3kap 5§
Fångstområde havskräfta sill skarpsill

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Ost Lilla Middelgrund Varberg - MB 3kap 5§
Fångstområde sill skarpsill havskräfta

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen