Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Västra Hanöbukten (Ö264)

Område i havsplan för Östersjön i Södra Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust
Kustzonen


Energi

Kommunal energiplanering hav
Kristianstad - A1

Kristianstad - B1

Sölvesborg - E4 - Taggen


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav Hanö Nord m fl

Riksintresseanspråk för totalförsvaret med omgivningspåverkan
Rinkaby skjutfält

Riksintresseanspråk för totalförsvaret med omgivningspåverkan
Ravlunda skjutfält

Samrådsområde för höga objekt
Hinderfritt område kring skjutfältet Ravlunda

Samrådsområde för höga objekt
Hinderfritt område kring skjutfältet Rinkaby

Samrådsområde för höga objekt
Minimum Sector Altitude-yta (MSA) för Ronneby flottiljflygplats

Flygplats MSA
Ronneby

Flygplats MSA
Kristianstad


Natur

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk
ART Strömming


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Allmän farled - Åhus
Sträckan Åhus angöring - Åhus hamn, med tillhörande ankringsområde

Kusttrafik
Sträckan Hamme rodd - Finska Viken

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Kivik ostöver Skillinge Svartgrund
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk strömming skarpsill

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Hänöbukten Pukavik Mörrumsån
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk flatfisk ål Vandrande lax

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Rosenklintsgrunden Utklippan västerut djup>30m
MB 3kap 5§

Fångstområde torsk strömming skarpsill
Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen