Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Väster om Gotland samt del av norra ostkusten (Ö226)

Område i havsplan för Östersjön i Mellersta Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Sjöfart utredningsområde
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 2§ MB för rörligt friluftsliv
Gotland


Försvar

Samrådsområde för höga objekt
Minimum Sector Altitude-yta (MSA) för Visby flygplats

Flygplats MSA
Visby


Natur

SAMBAH Inventering av Östersjön tumlare - Viktiga områden Östersjön
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 3

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk (två områden)
ART Uppgifter saknas


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Kusttrafik
Sträckan Kalmarsund - Svenska Björn

Sträckan Oskarshamn - Visby

Sträckan Ölands södra udde - Landsort

Sträckan Kungsgrundet - Stenkyrkehuk

Kusttrafik, Väst Gotland
Sträckan Ölands södra grund - Svenska Björn

Allmän farled - Gotland
Sträckan Klintehamns angöring – Klintehamn

Sträckan Visby – Janäshamn

Sträckan Stenkyrkehus - Ristna (Estland)

Sträckan Landsort - ost Gotland via N Fårö

Utredningsområde Sjöfart

TSS

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Ölands norra Byerum Kungsgrundet Byxelkrok
MB 3kap 5§
Fångstområde torsk, strömming, skarpsill

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen