Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Väst Helsingborg (Ö293)

Område i havsplan för Östersjön i Sydvästra Östersjön och Öresund

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Försvar

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust
Kustzonen

Riksantikvarieämbetets värdeområden för kusten
Båstad till Landskrona
REFERENS RIKSANTIKVARIEÄMBETET rapport (2003:4)
Sveriges kust- och skärgårdslandskap. Kulturhistoriska karaktärsdrag och känslighet för vindkraft.


Natur

Analyser natur, separat dokument.

SAMBAH Inventering av Östersjöns tumlare - Viktiga områden Västerhavet
Norra Öresund level 2
Norra Öresund level 3


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Öresund, Öresund ost Pinhättan Allmän farled
Sträckan Kullen - Malmö redd, med tillhörande ankringsområde
Kusttrafik
Sträckan Anholt - Svartgrund

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Knölhaken Kullen
MB 3kap 5§ Lekområde torsk Fångstområde ål torsk mfl arter

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen