Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Utklippan (Ö260)

Område i havsplan för Östersjön i Södra Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Natur
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust


Energi

Kommunal energiplanering hav - Karlskrona


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret med omgivningspåverkan
Bollö-Tjurkö skjutfält

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav Hanö Nord m fl

Flygplats MSA
Ronneby


Natur

Riksintresseanspråk Naturvård 3 kap 6 § MB
Torhamns skärgård

Naturreservat Utklippan

Länsstyrelsen - Planerat marint naturreservat

SAMBAH - Viktiga områden Östersjön
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 2
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 3

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk
ART Piggvar total

ART Skrubbskädda

ART Strömming

Biosfärområde Blekinge Arkipelag


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Karlskrona, Västra Försänkningen
Sträckan Karlskrona angöring - Karlskrona, Verkö

Kusttrafik
Sträckan Hamme rodd - Finska Viken

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Rosenklintsgrunden Utklippan västerut djup>30m
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk strömming skarpsill

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen