Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggen (Ö266)

Område i havsplan för Östersjön i Södra Östersjön

Mest lämplig användning

  • Energi
  • Sjöfart

Särskild hänsyn

  • Försvar
  • Natur

Underlag

Energi

Riksintresseanspråk för vindbruk - Sölvesborg och Kristianstad
ObjID_2013 619

Projekt - Taggen

Kommunal energiplanering hav
Kristianstad - A1

Kristianstad - B1

Sölvesborg - E4 - Taggen


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret med omgivningspåverkan

Ravlunda skjutfält

Samrådsområde för höga objekt
Hinderfritt område kring skjutfältet Ravlunda

Flygplats MSA
Ronneby

Flygplats MSA
Kristianstad


Natur

Analyser natur, separat dokument.

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk
ART Piggvar total

ART Strömming


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Kusttrafik
Sträckan Hamme rodd - Finska Viken

Allmän farled - Sölvesborg
Sträckan Sölvesborgs angöring - Sölvesborgs hamn, med tillhörande ankringsområde Allmän farled

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen