Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sydvästskånes utsjövatten (Ö284)

Område i havsplan för Östersjön i Sydvästra Östersjön och Öresund

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Natur
  • Sandutvinning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust
Kustzonen


Energi

Riksintresseanspråk för vindbruk
ObjID_2013 624


Försvar

Flygplats MSA
Malmö


Lagring och utvinning av material

Intresseområde för koldioxidlagring

Intresseområde för utvinning av sand. Sandflyttan

Prioriterat sandutvninningsområde enligt SGU och HaV

Intresseområde för utvinning av sand
Kriegers Flak


Natur

Natura 2000 - Sydvästskånes utsjövatten
ARTER Gråsäl, Knubbsäl, Tumlare
OMRADESTYP SCI

SAMBAH Inventering av Östersjöns tumlare - Viktiga områden Östersjön
Sydvästra Östersjön level 1
Sydvästra Östersjön level 2
Sydvästra Östersjön level 3

Riksintresseanspråk farled -
Allmän farled, TEN-T A - Trelleborg
Sträckan Trelleborgs redd - Trelleborgs hamn

Kusttrafik
Sträckan Trelleborg - Gedser (Tyskland)

Sträckan Anholt - Svartgrund

Kusttrafik - TEN-T A
Sträckan Trelleborg - Sassnitz (Tyskland)

TSS

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Kriegers flak öster ut
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk strömming skarpsill

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen