Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sydvästra Gotland (Ö244)

Område i havsplan för Östersjön i Sydöstra Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Sjöfart utredningsområde
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 2§ MB för rörligt friluftsliv
Gotland


Försvar

Lagring och utvinning av material

Intresseområde för koldioxidlagring

Intresseområde för olja och gas


Natur

SAMBAH Inventering av Östersjön tumlare - Viktiga områden Östersjön
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 1
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 2
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 3


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled
Kusttrafik, Syd Gotland
Sträckan Hamme rodd - Finska viken

Kusttrafik, DW-route syd Gotland
Sträckan Gedser - Svenska Björn

Utredningsområde Sjöfart

TSS

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Syd Gotland
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk piggvar

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Gotland ost Fårö Hoburgs rev
MB 3kap 5§ Fångstområde piggvar torsk strömming skarpsill

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Gotland sydost djup>50m
MB 3kap 5§
Fångstområde strömming skarpsill torsk
Fredningsområde för torsk
Tidsperiod 1 Maj-31 Oktober
REFERENS: EC_Regulat Council Regulation 1098/2007
Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen