Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sydost om Torhamn (Ö247)

Område i havsplan för Östersjön i Södra Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Försvar

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 2§ MB för rörligt friluftsliv

Riksintresse enligt 4 kap. 3§ MB för obruten kust

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust


Energi

Kommunal energiplanering hav - Karlskrona


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav Hanö Nord m fl

Flygplats MSA
Ronneby


Natur

SAMBAH - Viktiga områden Östersjön
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 1
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 2
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 3

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk
ART Skrubbskädda

Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Analyser natur, separat dokument.


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Kusttrafik, Syd Gotland
SpecBesk Sträckan Hamme rodd - Finska viken

Kusttrafik
Sträckan Hamme rodd - Finska Viken

Sträckan Utklippan - Kalmarsund

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Rosenklintsgrunden Utklippan västerut djup>30m
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk strömming skarpsill

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Ölands södra Ölandsrev syd- och ostöver
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk strömming skarpsill

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen