Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sydöst om Gustaf Dalén (Ö212)

Område i havsplan för Östersjön i Norra Östersjön och Södra Kvarken

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4 § MB (högexploaterad kust)
Kustområdena och skärgården i Stockholms län

Riksintresse enligt 4 kap. 4 § MB (högexploaterad kust)
Kustzonen

Riksintresse enligt 4 kap. 2 § MB Rörligt friluftsliv
Kustområdet o skärgården

Riksintresseanspråk enligt 3 kap. 6§ MB
Östergötlands skärgård

Riksintresseanspråk enligt 3 kap. 6§ MB
Södermanlands kust och skärgård


Försvar

Flygplats MSA
Skavsta


Natur

Länsstyrelsen - Rekommendation skydd. I möjligaste mån buffert mot sjöfart, försvar (liten del)


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled
Allmän farled, TEN-T A
Sträckan Gustav Dahlén - Oxelösunds hamn, med tillhörande ankringsområde

Kusttrafik
Sträckan Ölands södra udde – Landsort

Sträckan Kalmarsund - Svenska Björn

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Hävringe Gustaf Dalen djup>30m
MB 3kap 5§
Fångstområde strömming skarpsill

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen