Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sydlig del av sjöövningsområde C öst om Västervik (Ö223)

Område i havsplan för Östersjön i Mellersta Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 2§ MB för rörligt friluftsliv

Riksintresse enligt 4 kap. 3§ MB för obruten kust

Riksintresseanspråk enligt 3 kap. 6§ MB Friluftsliv
Norra Smålands skärgård


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav "Urban"


Natur

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk
Mellersta Östersjön

SAMBAH Inventering av Östersjön tumlare - Viktiga områden Östersjön (liten del)
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 3


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled
Sträckan Västerviks angöring - Västerviks hamn

Kusttrafik
Sträckan Kalmarsund - Svenska Björn

Sträckan Oskarshamn – Visby

Sträckan Kungsgrundet - Stenkyrkehuk

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Ölands norra Byerum Kungsgrundet Byxelkrok
MB 3kap 5§
Fångstområde torsk,strömming, skarpsill

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Ost Röskärsgrunden Klobbgrunden djup>30m
MB 3kap 5§
Fångstområde strömming skarpsill

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen