Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Syd Utklippan (Ö261)

Område i havsplan för Östersjön i Södra Östersjön

Mest lämplig användning

  • Försvar
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav Hanö Nord m fl

Flygplats MSA
Ronneby


Natur

SAMBAH Inventering av Östersjöns tumlare - Viktiga områden Östersjön
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 2
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 3


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Kusttrafik, Syd Gotland
Sträckan Hamme rodd - Finska viken

Kusttrafik, DW-route syd Gotland
Sträckan Gedser - Svenska Björn

TSS

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Rosenklintsgrunden Utklippan västerut djup>30m
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk strömming skarpsill

Fredningsområde för torsk
Tidsperiod 1 May-31 October
EC_Regulat Council Regulation 1098/2007

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen