Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Svenska Björn (Ö202)

Område i havsplan för Östersjön i Norra Östersjön och Södra Kvarken

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Sjöfart

Särskild hänsyn

  • Försvar

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4 § MB (högexploaterad kust)
Kustområdena och skärgården i Stockholms län


Försvar

Samrådsområde för höga objekt
Hinderfritt område kring skjutfälten Roten, Väddö, Gisslingö och Söderarm


Natur

Länsstyrelsen - Sälskyddsområde 3000 meter
Svenska Björn
Giltigt 1/2 - 15/8

Länsstyrelsen - Födosöksområde för Tordemule och Sillgrissla
Klass Mycket goda

Länsstyrelsen - Torsklekområde (klass 1 kärnområde)

Länsstyrelsen- Rekommendation skydd. I möjligaste mån buffert mot sjöfart, försvar

Länsstyrelsen - Rekommendationer skydd fågel+habitat mer el mindre kända höga naturvärden (klass1)

Analyser natur, separat dokument.


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik, Ålands hav-Bottenhavet

Riksintresseanspråk farled -
Allmän farled Stockholm, Furusundsleden, Västra Saxaren

TSS

Anspråk från Trafikmyndigheterna

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen