Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Svenska Björn och Almagrundet (Ö203)

Område i havsplan för Östersjön i Norra Östersjön och Södra Kvarken

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Natur
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4 § MB (högexploaterad kust)
Kustområdena och skärgården i Stockholms län


Energi

Riksintresseanspråk för vindbruk - Svenska Björn
ObjID_2013 634

Projekt - Svenska Björn Offshore


Natur

Riksintresseanspråk Naturvård MB 3 kap. 6 §
Stockholms skärgård; Yttre delen

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/

Länsstyrelsen - Framtida marint naturreservat
Svenska högarna utredningsområde marint naturreservat

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk -

Länsstyrelsen - Sälskyddsområde 3000 meter
Svenska Björn
Giltigt 1/2 - 15/8

BSPA HELCOM
Stora Nassa-Sv. Högarna

Länsstyrelsen - Födosöksområde för Tordemule och Sillgrissla
Klass Mycket goda

Länsstyrelsen - Problem med syrefria bottnar

Länsstyrelsen - Övervintring fågel

Länsstyrelsen - Rekommendation skydd. I möjligaste mån buffert mot sjöfart, försvar

Länsstyrelsen - Rekommendationer skydd fågel+habitat mer el mindre kända höga naturvärden (klass1)

Länsstyrelsen - Utsjöbanksinventering. mer undersökningar behövs, kan finnas höga naturvärden mer unders. av bla fisk


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen