Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Södra Korsö skjutfält (Ö207)

Område i havsplan för Östersjön i Norra Östersjön och Södra Kvarken

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4 § MB (högexploaterad kust)
Kustområdena och skärgården i Stockholms län


Försvar

Samrådsområde för höga objekt
Hinderfritt område kring skjutfältet Korsö

Flygplats MSA
Bromma


Natur

Länsstyrelsen - Födosöksområde för Tordemule och Sillgrissla
Klass Mycket goda

Länsstyrelsen - Problem med syrefria bottnar

Länsstyrelsen - Rekommendation skydd. I möjligaste mån buffert mot sjöfart, försvar

Länsstyrelsen - Rekommendationer skydd fågel+habitat mer el mindre kända höga naturvärden (klass1)


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Allmän farled, Stockholm Sandhamnsleden
Sträckan Revengegrund-Kanholmsfjärden, med tillhörande ankringsområde

Riksintresseanspråk farled -
Allmän farled, Stockholm, Horsstensleden
Sträckan Horssten-Eknö

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen