Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Södra Gotland östra Öland (Ö242)

Område i havsplan för Östersjön i Sydöstra Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Sjöfart utredningsområde
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 2§ MB för rörligt friluftsliv
Gotland

Energi

Projekt Gotland Bockstigen


Försvar

Flygplats MSA
Visby


Lagring och utvinning av material

Intresseområde för koldioxidlagring


Natur

SAMBAH - Viktiga områden Östersjön
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 1
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 2
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 3

Länsstyrelsen - Ungefärlig utsträckning av biogena rev


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled
Kusttrafik, Syd Gotland
Sträckan Hamme rodd - Finska viken

Utredningsområde Sjöfart

TSS

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Sydväst Hoburg
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk strömming skarspsill

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen