Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sjöövningsområde hav "Martin" (Ö241)

Område i havsplan för Östersjön i Sydöstra Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 2§ MB för rörligt friluftsliv
Gotland


Energi

Riksintresseanspråk för vindbruk - Kårehamn
ObjID_2013 615

Projekt - Kårehamn


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav "Martin"

Flygplats MSA
Kalmar

Flygplats MSA
Visby


Natur

SAMBAH Inventering av Östersjön tumlare - Viktiga områden Östersjön
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 2
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 3


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik
Sträckan Ölands södra udde – Landsort

Kusttrafik, Väst Gotland
Sträckan Ölands södra grund - Svenska Björn

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Ölands norra Byerum Kungsgrundet Byxelkrok
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk,strömming, skarpsill

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen