Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sjöområde Malmö till Landskrona (Ö288)

Område i havsplan för Östersjön i Sydvästra Östersjön och Öresund

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust
Kustzonen


Energi

Kommunal energiplanering hav
Malmö kommun


Försvar

Flygplats MSA
Malmö

Flygplats MSA
Ängelholm


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Öresund, Väst Pinhättan - Allmän farled
Sträckan Valgrundet - Malmö redd

Kusttrafik, Flintrännan - Allmän farled
Sträckan Malmö - Flintrännan

Öresund, Öresund ost Pinhättan Allmän farled
Sträckan Kullen - Malmö redd, med tillhörande ankringsområde

Malmö Allmän farled, TEN-T A
Sträckan Malmö redd - Frihamnen

Sträckan Malmö redd - Oljehamnen

Landskrona - Allmän farled
Sträckan Haken - Landskrona hamn, med tillhörande ankringsområde

Kärnkraft Allmän farled
Sträckan Barsebäcks angöring - Barsebäcksverket

Kusttrafik
Sträckan Anholt - Svartgrund

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske -
Riksintresseanspråk yrkesfiske - Utposten Kroken
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen