Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sandskänkan nordöst om Valdemarsvik (Ö204)

Område i havsplan för Östersjön i Norra Östersjön och Södra Kvarken

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4 § MB (högexploaterad kust)
Kustområdena och skärgården i Stockholms län


Energi

Riksintresseanspråk för vindbruk
Almagrundet, Värmdö kommun
ObjID_2013 631

Riksintresseanspråk för vindbruk - Svenska Björn
ObjID_2013 634

Projekt - Svenska Björn Offshore


Försvar

Flygplats MSA
Bromma


Natur

Länsstyrelsen - Födosöksområde för Tordemule och Sillgrissla
Klass Mycket goda

Länsstyrelsen - Problem med syrefria bottnar

Länsstyrelsen - Övervintring fågel

Länsstyrelsen - Rekommendation skydd. I möjligaste mån buffert mot sjöfart, försvar

Länsstyrelsen - Utsjöbanksinventering. mer undersökningar behövs, kan finnas höga naturvärden mer unders. av bla fisk


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik Sträckan Kalmarsund-Svenska Björn

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik sträckan Stenkyrkehus-Ristna (Estland)

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik sträckan Almagrundet-Ostvart

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik, DW-route syd Gotland
Sträckan Gedser-Svenska Björn

Riksintresseanspråk
Kusttrafik, Väst Gotland
Sträckan ölands södra grund-Svenska björn

TSS

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen