Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sandhammaren (Ö280)

Område i havsplan för Östersjön i Sydvästra Östersjön och Öresund

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Försvar

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust
Kustzonen


Försvar

Flygplats MSA
Malmö


Lagring och utvinning av material

Täktområden för Sandhammarbank

Intresseområde för utvinning av sand
Sandhammarbanken

Prioriterat område för utvinning av sand, SGU/HaV


Natur

Analyser natur, separat dokument.

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk
ART Piggvar total

ART Strömming


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen