Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Östra Östersjön Stockholm till öster om Gotland (Ö232)

Område i havsplan för Östersjön i Mellersta Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Sjöfart utredningsområde
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 2§ MB för rörligt friluftsliv
Gotland


Energi

Kommunal energiplanering hav - Öster Fårösund
Gotland kommun

Kommunal energiplanering hav - Anesbådar
Gotland kommun


Försvar

Samrådsområde för höga objekt
Minimum Sector Altitude-yta (MSA) för Visby flygplats

Flygplats MSA
Visby


Lagring och utvinning av material

Intresseområde för koldioxidlagring

Natur

SAMBAH Inventering av Östersjön tumlare - Viktiga områden Östersjön
Mellersta Östersjön

Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled
Kusttrafik, Syd Gotland
Sträckan Hamme rodd - Finska viken

Kusttrafik, DW-route syd Gotland
Sträckan Gedser - Svenska Björn

Kusttrafik
Sträckan Stenkyrkehus - Ristna (Estland)

Sträckan Landsort - ost Gotland via N Fårö

Allmän farled - Gotland
Sträckan Slite angöring - Slite

Utredningsområde Sjöfart

TSS

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Gotland ost Fårö Hoburgs rev
MB 3kap 5§
Fångstområde piggvar torsk strömming skarpsill

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Gotland sydost djup>50m
MB 3kap 5§ Fångstområde strömming skarpsill torsk
Riksintresseanspråk yrkesfiske - Gotland ost salvorev sydöver djup>40m
MB 3kap 5§ Fångstområde strömming skarpsill

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen