Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Östra Östergötlands skärgård (Ö221)

Område i havsplan för Östersjön i Mellersta Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresseanspråk enligt 3 kap. 6§ MB
Östergötlands skärgård


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav Sandsänkan (sprängområde)


Natur

Riksintresseanspråk naturvård 3 kap. 6 § MB
Östergötlands skärgård


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled
Kusttrafik
Sträckan Ölands södra udde - Landsort

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen