Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Öster om Öland (Ö240)

Område i havsplan för Östersjön i Sydöstra Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Försvar

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 2§ MB för rörligt friluftsliv

Riksintresse enligt 4 kap. 3§ MB för obruten kust


Energi

Riksintresseanspråk för vindbruk - Kårehamn

ObjID_2013 615

Projekt - Kårehamn


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav "Martin"

Flygplats MSA
Kalmar


Natur

SAMBAH Inventering av Östersjön tumlare - Viktiga områden Östersjön
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 2
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 3

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk
ART Uppgifter saknas

Analyser natur, separat dokument.


Yrkesfiske
Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen