Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Öster om Norrtälje (Ö200)

Område i havsplan för Östersjön i Norra Östersjön och Södra Kvarken

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4 § MB (högexploaterad kust)
Kustområdena och skärgården i Stockholms län


Natur

Länsstyrelsen - Sportfiskeområde och laxvandring
Singö

Länsstyrelsen - Sälskyddsområde 3000 meter
Svenska Björn
Giltigt 1/2 - 15/8

Länsstyrelsen - Födosöksområde för Tordemule och Sillgrissla
Klass Mycket goda

Länsstyrelsen - Torsklekområde (klass 1 kärnområde)

Länsstyrelsen- Rekommendation skydd. I möjligaste mån buffert mot sjöfart, försvar


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Kustled, Singö
Allmän farled Sträckan Svartklubben - Vässarögrund

Riksintresseanspråk farled - Kusttrafik, Ålands hav-Bottenhavet
Sträckan Svenska Björn - Sydostbrotten

Riksintresseanspråk farled - Stockholm, Furusundsleden, Västra Saxaren
Allmän farled, TEN-T A Sträckan Tjärven - Östra -lgögrund

TSS

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen