Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Öst Långeören (Ö269)

Område i havsplan för Östersjön i Södra Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Försvar

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust
Kustzonen
REFERENS Enligt Regeringen SFS 1987:247, 1 juli 1987


Energi

Kommunal energiplanering hav
Kristianstad - A1

Kristianstad - B1

Sölvesborg - E4 - Taggen


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav Hanö Nord m fl

Riksintresseanspråk för totalförsvaret med omgivningspåverkan
Rinkaby skjutfält

Riksintresseanspråk för totalförsvaret med omgivningspåverkan
Ravlunda skjutfält

Samrådsområde för höga objekt
Hinderfritt område kring skjutfältet Ravlunda

Samrådsområde för höga objekt
Hinderfritt område kring skjutfältet Rinkaby

Samrådsområde för höga objekt
Minimum Sector Altitude-yta (MSA) för Ronneby flottiljflygplats

Flygplats MSA
Ronneby

Flygplats MSA
Kristianstad


Natur

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk
ART Piggvar total

ART Skrubbskädda

ART Strömming

ART Uppgifter saknas

Analyser natur, separat dokument.


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Allmän farled - Åhus
Sträckan Åhus angöring - Åhus hamn, med tillhörande ankringsområde
´
Allmän farled - Sölvesborg
Sträckan Sölvesborgs angöring - Sölvesborgs hamn, med tillhörande ankringsområde Allmän farled

Sträckan Hamme rodd - Finska Viken

Sträckan Åhus - Utklippan

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen