Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Område kring Visby flygplats (Ö229)

Område i havsplan för Östersjön i Mellersta Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Sjöfart utredningsområde
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Natur

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 2§ MB för rörligt friluftsliv
Gotland


Försvar

Stoppområde för höga objekt
Hinderfritt område kring Visby flygplats

Samrådsområde för höga objekt
Minimum Sector Altitude-yta (MSA) för Visby flygplats

Flygplats MSA
Visby


Natur

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk
ART Uppgifter saknas


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled
Allmän farled, TEN-T A - Gotland
Sträckan Visby redd - Visby hamn

Kusttrafik
Sträckan Stenkyrkehus - Ristna (Estland)

Utredningsområde Sjöfart

TSS


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen