Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ölands norra udde (Ö225)

Område i havsplan för Östersjön i Mellersta Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Natur
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 2§ MB för rörligt friluftsliv

Riksintresse enligt 4 kap. 3§ MB för obruten kust

Riksintresseanspråk enligt 3 kap. 6§ MB Friluftsliv
Norra Smålands skärgård


Natur

Riksintresseanspråk naturvård 3 kap. 6 § MB
Vattenområde utanför Ölands norra udde

SAMBAH - Viktiga områden Östersjön
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 3

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk (4 områden)
ART Strömming


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Kusttrafik
Sträckan Kalmarsund - Svenska Björn

Sträckan Oskarshamn - Visby

Sträckan Ölands södra udde - Landsort

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Ölands norra Byerum Kungsgrundet Byxelkrok
MB 3kap 5§
Fångstområde torsk,strömming, skarpsill

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen