Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ölands nordöstra udde (Ö234)

Område i havsplan för Östersjön i Mellersta Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Natur
  • Sjöfart

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 2§ MB för rörligt friluftsliv

Riksintresse enligt 4 kap. 3§ MB för obruten kust


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav "Martin"


Natur

Riksintresseanspråk naturvård 3 kap. 6 § MB
Vattenområde utanför Ölands norra udde

SAMBAH Inventering av Östersjön tumlare - Viktiga områden Östersjön
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 3

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk (4 områden)
ART Strömming


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Kusttrafik
Sträckan Ölands södra udde - Landsort

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Ölands norra Byerum Kungsgrundet Byxelkrok
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk,strömming, skarpsill

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen