Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Norra Hanöbukten (Ö262)

Område i havsplan för Östersjön i Södra Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Sandutvinning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Försvar

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust


Energi

Riksintresseanspråk för vindbruk - Sölvesborg och Karlshamn
ObjID_2013 629

Projekt - Blekinge Offshore

Kommunal energiplanering hav - Karlskrona

Kommunal energiplanering hav - Sölvesborg


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav Hanö Nord m fl

Riksintresseanspråk för totalförsvaret med omgivningspåverkan

Ravlunda skjutfält

Riksintresseanspråk för totalförsvaret med omgivningspåverkan
Bollö-Tjurkö skjutfält

Stoppområde för höga objekt
Hinderfritt område kring Ronneby flottiljflygplats

Samrådsområde för höga objekt
Hinderfritt område kring skjutfältet Ravlunda

Samrådsområde för höga objekt
Minimum Sector Altitude-yta (MSA) för Ronneby flottiljflygplats

Flygplats MSA
Ronneby

Flygplats MSA
Kristianstad


Lagring och utvinning av material

Intresseområde för utvinning av sand
Klippbanken

Prioriterat område för sandutvinning, SGU/HaV


Natur

SAMBAH Inventering av Östersjöns tumlare - Viktiga områden Östersjön
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 2
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 3

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk
ART Strömming

ART Uppgifter saknas

Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Analyser natur, separat dokument.


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Kusttrafik, Syd Gotland
Sträckan Hamme rodd - Finska viken

Kusttrafik, DW-route syd Gotland
Sträckan Gedser - Svenska Björn

Karlskrona, Västra Försänkningen
Sträckan Karlskrona angöring - Karlskrona, Verkö

Allmän farled, TEN-T A Karlshamn
Sträckan Karlshamns östra angöring - Centralhamnen, med tillhörande ankringsområde

Kusttrafik
Sträckan Hamme rodd - Finska Viken

Sträckan Åhus - Utklippan

Sträckan Hamme rodd - Finska Viken
TSS

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Hanöbukten Pukavik Mörrumsån
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk flatfisk ål Vandrande lax

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Rosenklintsgrunden Utklippan västerut djup>30m
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk strömming skarpsill

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen