Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Norr om Karlsöarna (Ö227)

Område i havsplan för Östersjön i Mellersta Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Natur

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 2§ MB för rörligt friluftsliv
Gotland


Försvar

Stoppområde för höga objekt
Hinderfritt område kring Visby flygplats

Samrådsområde för höga objekt
Minimum Sector Altitude-yta (MSA) för Visby flygplats

Flygplats MSA
Visby


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Allmän farled - Gotland
Sträckan Klintehamns angöring - Klintehamn

Anspråk från Trafikmyndigheterna

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen