Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Norr om Bornholmsdjupet (Ö249)

Område i havsplan för Östersjön i Södra Östersjön

Mest lämplig användning

  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Försvar

Underlag

Lagring och utvinning av material

Intresseområde för koldioxidlagring


Natur

SAMBAH Inventering av Östersjön tumlare - Viktiga områden Östersjön
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 1
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 2
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 3

Analyser natur, separat dokument.


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Kusttrafik, Syd Gotland
Sträckan Hamme rodd - Finska viken

Kusttrafik, DW-route syd Gotland
Sträckan Gedser - Svenska Björn

TSS

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Fredningsområde för torsk
Tidsperiod 1 Maj-31 Oktober
EC_Regulat Council Regulation 1098/2007

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen