Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Nordlig del Sjöövningsområde C öst om Valdemarsvik (Ö222)

Område i havsplan för Östersjön i Mellersta Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Natur
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresseanspråk enligt 3 kap. 6§ MB
Östergötlands skärgård


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav "Urban"


Natur

Riksintresseanspråk naturvård 3 kap. 6 § MB
Östergötlands skärgård

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled
Kusttrafik
Sträckan Kalmarsund - Svenska Björn

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Ost Röskärsgrunden Klobbgrunden djup>30m
MB 3kap 5§
Fångstområde strömming skarpsill

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen