Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Nåttarö sjöövningsområde och del av Utö skjutfält (Ö209)

Område i havsplan för Östersjön i Norra Östersjön och Södra Kvarken

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4 § MB (högexploaterad kust)
Kustområdena och skärgården i Stockholms län


Energi

Riksintresseanspråk för vindbruk - Söder Landsort
ObjID_2013 633


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret med omgivningspåverkan
Utö skjutfält

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav Nåttarö

Flygplats MSA
Bromma

Flygplats MSA
Skavsta


Natur

Länsstyrelsen - Födosöksområde för Tordemule och Sillgrissla
Klass Mycket goda

Länsstyrelsen - Problem med syrefria bottnar

Länsstyrelsen - Rekommendation skydd. I möjligaste mån buffert mot sjöfart, försvar


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik sträckan Kalmarsund - Svenska Björn

Riksintresseanspråk farled
Kusttrafik sträckan

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Hävringe Gustaf Dalen djup>30m
MB 3kap 5§
Fångstområde strömming skarpsill

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen