Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Lundåkrabukten (Ö290)

Område i havsplan för Östersjön i Sydvästra Östersjön och Öresund

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Natur
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust
Kustzonen


Energi

Kommunal energiplanering hav
Malmö kommun


Försvar

Flygplats MSA
Malmö

Flygplats MSA
Ängelholm


Natur

Natura 2000 - Saxåns mynning-Järavallen
OMRADESTYP SCI
KVALITET De grunda bottnarna utgör en viktiga lek- och yngelplatser för fisk och av stor betydelse för många kustlevande fågelarter. Området är tyvärr väldigt utsatt för föroreningar från tillflöden, vilka kan skada den känsliga ekologin i området.

Natura 2000 - Lundåkrabukten
OMRADESTYP SPA

Riksintresseanspråk Naturvård 3 kap. 6 § MB
Kuststräckan Häljarp-Lomma med inland

Naturreservat
Lundåkrabukten


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Lundåkrabukten Djup<6m
MB 3kap 5§ Rekryteringsområde ål och flatfisk

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen