Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Lillgrund (Ö287)

Område i havsplan för Östersjön i Sydvästra Östersjön och Öresund

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Energi
  • Natur

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust
Kustzonen


Energi

Projekt - Lillgrund

Försvar

Flygplats MSA
Malmö


Lagring och utvinning av material

Intresseområde för koldioxidlagring


Natur

Riksintresseanspråk Naturvård 3 kap. 6 § MB
Måkläppen - Limhamnströskeln

SAMBAH Inventering av Östersjöns tumlare - Viktiga områden Östersjön
Sydvästra Östersjön level 1
Sydvästra Östersjön level 2
Sydvästra Östersjön level 3


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske -Lillgrund
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen