Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Landskrona (Ö296)

Område i havsplan för Östersjön i Sydvästra Östersjön och Öresund

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Försvar

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust
Kustzonen

Riksintresseanspråk enligt 3 kap. 6§ MB Friluftsliv
Ven

Riksantikvarieämbetets värdeområden för kusten
Båstad till Landskrona
REFERENS RIKSANTIKVARIEÄMBETET rapport(2003:4) Sveriges kust- och skärgårdslandskap. Kulturhistoriska karaktärsdrag och känslighet för vindkraft.


Försvar

Flygplats MSA
Malmö

Flygplats MSA
Ängelholm


Natur

Analyser natur, separat dokument.


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Öresund, Öresund ost Pinhättan Allmän farled
Sträckan Kullen - Malmö redd, med tillhörande ankringsområde

Kusttrafik
Sträckan Anholt - Svartgrund

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Stengrund Västerflacket Ven Ålabodarna
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk,ål,flatfisk samt sjurygg

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen