Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Kriegers flak (Ö285)

Område i havsplan för Östersjön i Sydvästra Östersjön och Öresund

Mest lämplig användning

  • Energi
  • Sjöfart

Särskild hänsyn

  • Natur

Underlag

Energi

Riksintresseanspråk för vindbruk - Kriegers Flak
ObjID_2013 624

Projekt - Kriegers Flak


Försvar

Flygplats MSA
Malmö


Lagring och utvinning av material

Intresseområde för koldioxidlagring

Intresseområde för utvinning av sand
Sandflyttan


Natur

Natura 2000 - Sydvästskånes utsjövatten (liten del)
ARTER Gråsäl, Knubbsäl, Tumlare
OMRADESTYP SCI

SAMBAH Inventering av Östersjöns tumlare - Viktiga områden Östersjön
Sydvästra Östersjön level 1
Sydvästra Östersjön level 2
Sydvästra Östersjön level 3


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Kriegers flak öster ut
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk strömming skarpsill

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen