Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Knähaken (Ö292)

Område i havsplan för Östersjön i Sydvästra Östersjön och Öresund

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Natur
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer


Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust
Kustzonen


Natur

Naturreservat
Knähaken


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Öresund, Öresund ost Pinhättan Allmän farled
Sträckan Kullen - Malmö redd, med tillhörande ankringsområde

Helsingborg - Allmän farled, TEN-T A
Sträckan Knähaken - Bulkhamnen

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Nord Ven
MB 3kap 5§ Lekområde torsk

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen