Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Klintfjäll (Ö233)

Område i havsplan för Östersjön i Mellersta Östersjön

Mest lämplig användning

  • Generell användning
  • Sjöfart
  • Sjöfart utredningsområde
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Försvar

Underlag

Lagring och utvinning av material

Intresseområde för koldioxidlagring


Natur

Analyser natur, separat dokument.


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled
Kusttrafik, Syd Gotland
Sträckan Hamme rodd - Finska viken

Kusttrafik, DW-route syd Gotland
Sträckan Gedser - Svenska Björn

Utredningsområde Sjöfart

TSS

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen