Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Kiviksberdan (Ö265)

Område i havsplan för Östersjön i Södra Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Natur
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust
Kustzonen


Energi

Kommunal energiplanering hav
Kristianstad - A1

Kristianstad - B1


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret med omgivningspåverkan
Rinkaby skjutfält

Riksintresseanspråk för totalförsvaret med omgivningspåverkan
Ravlunda skjutfält

Samrådsområde för höga objekt
Hinderfritt område kring skjutfältet Ravlunda

BESKRIVNIN Samrådsområde för höga objekt
Hinderfritt område kring skjutfältet Rinkaby

Flygplats MSA
Kristianstad


Natur

Länsstyrelsen - Planerat marint Natura 2000 - Kiviksberdan
Art - Tumlare

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk
ART Piggvar total

ART Skrubbskädda

ART Strömming


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Allmän farled - Åhus
Sträckan Åhus angöring - Åhus hamn, med tillhörande ankringsområde

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen