Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Kabusa skjutfält (Ö281)

Område i havsplan för Östersjön i Sydvästra Östersjön och Öresund

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Särskild hänsyn

  • Försvar

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust
Kustzonen


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret med omgivningspåverkan
Kabusa skjutfält

Samrådsområde för höga objekt
Hinderfritt område kring skjutfältet Kabusa

Flygplats MSA
Malmö


Lagring och utvinning av material

Intresseområde för koldioxidlagring


Natur

Analyser natur, separat dokument.

SAMBAH Inventering av Östersjöns tumlare - Viktiga områden Östersjön
Sydvästra Östersjön level 2
Sydvästra Östersjön level 3


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Allmän farled - Ystad
Sträckan Ystads redd - Ystads hamn

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Kåseberga Ystad Abekås djup>30m
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen