Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Hoburgs bank och Midsjöbankarna (Ö245)

Område i havsplan för Östersjön i Sydöstra Östersjön

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Natur
  • Sjöfart
  • Sjöfart utredningsområde
  • Yrkesfiske

Underlag

’Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 2§ MB för rörligt friluftsliv
Gotland


Energi

Riksintresseanspråk för vindbruk - Södra Midsjöbanken
ObjID_2013 622

Riksintresseanspråk för vindbruk -
ObjID_2013 623

Riksintresseanspråk för vindbruk -
ObjID_2013 626

Projekt - Öland Syd


Lagring och utvinning av material

Intresseområde för koldioxidlagring

Intresseområde för olja och gas


Natur

Natura 2000 - Hoburgs bank och Midsjöbankarna
OMRADESTYP SCI och SPA
ARTER Alfågel, Ejder, Tobisgrissla, Tumlare

BSPA HELCOM
Hoburgs Bank

Norra Midsjöbanken

SAMBAH - Viktiga områden Östersjön
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 1
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 2
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 3


Länsstyrelsen - Lekområde för fisk
Sydöstra Östersjön

Länsstyrelsen - Lekområde för fisk
ART Piggvar total


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Kusttrafik, Syd Gotland
Sträckan Hamme rodd - Finska viken

Kusttrafik, DW-route syd Gotland
Sträckan Gedser - Svenska Björn

Kusttrafik, Väst Gotland
Sträckan Ölands södra grund - Svenska Björn

Kusttrafik
Sträckan Utklippan - Gdansk (Polen)

Sjöfart utredning

TSS

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Ölands södra Ölandsrev syd- och ostöver
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk strömming skarpsill

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Norra Midsjöbanken
MB 3kap 5§ Lekområde piggvar

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Syd Gotland
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk piggvar

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen