Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Havet kring Ven (Ö291)

Område i havsplan för Östersjön i Sydvästra Östersjön och Öresund

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Natur
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust
Kustzonen

Riksintresseanspråk enligt 3 kap. 6§ MB Friluftsliv
Ven

Riksantikvarieämbetets värdeområden för kusten
Båstad till Landskrona
REFERENS RIKSANTIKVARIEÄMBETET rapport (2003:4) Sveriges kust- och skärgårdslandskap. Kulturhistoriska karaktärsdrag och känslighet för vindkraft.


Natur

Natura 2000 - Havet kring Ven
KVALITET Lekområde för fisk och skaldjur
OMRADESTYP SCI

Natura 2000 - Ven
KVALITET Backafallen, den branta klintkusten, uppvisar blottade erosionsbranter, gräs- och örtbevuxna öppna betesmarker och busk- och trädbevuxna partier. Vegetationen är artrik och rymmer sällsynta arter. Faunan är också av högt värde.

Naturreservat
Vens backafall


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Öresund, Öresund ost Pinhättan Allmän farled
Sträckan Kullen - Malmö redd, med tillhörande ankringsområde

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Stengrund Västerflacket Ven Ålabodarna
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk,ål,flatfisk samt sjurygg

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Nord Ven
MB 3kap 5§ Lekområde torsk

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen