Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Försvarsområde utanför Norrtälje (Ö201)

Område i havsplan för Östersjön i Norra Östersjön och Södra Kvarken

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Försvar
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Kustområdena och skärgården i Stockholms län


Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret med omgivningspåverkan
Väddö skjutfält

Samrådsområde för höga objekt
Hinderfritt område kring skjutfälten Roten, Väddö, Gisslingö och Söderarm


Natur

Länsstyrelsen Lekområde för fisk - ART uppgifter saknas

Länsstyrelsen Sportfiskeområde och laxvandring
Singö

Länsstyrelsen - Rekommendationer skydd fågel+habitat mer el mindre kända höga naturvärden (klass1)

Länsstyrelsen - Födosöksområde för Tordemule och Sillgrissla
Klass Mycket goda

Länsstyrelsen - Torsklekområde (klass 1 kärnområde) Helcom

Länsstyrelsen- Rekommendation skydd. I möjligaste mån buffert mot sjöfart, försvar


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled - Grisslehamn
Allmän farled, TEN-T A Sträckan Grisslehamns angöring - Grisslehamn,

Riksintresseanspråk farled - Kustled, Singö
Allmän farled Sträckan Svartklubben - Vässarögrund

Riksintresseanspråk farled - Kusttrafik, Ålands hav-Bottenhavet
Sträckan Svenska Björn - Sydostbrotten

Riksintresseanspråk farled - Hargshamn
Allmän farled Sträckan Svartklubben - Hargshamn

TSS

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen