Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Falsterbohalvön (Måkläppen Limhamnströskeln) (Ö286)

Område i havsplan för Östersjön i Sydvästra Östersjön och Öresund

Mest lämplig användning

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Natur
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Attraktiva livsmiljöer

Riksintresse enligt 4 kap. 4§ MB Högexploaterad kust
Kustzonen


Energi

Kommunal energiplanering hav
Malmö kommun


Försvar

Flygplats MSA
Malmö


Lagring och utvinning av material

Intresseområde för koldioxidlagring

Intresseområde för utvinning av sand. Sandflyttan

Prioriterat sandutvninningsområde enligt SGU och HaV


Natur

Natura 2000 - Falsterbohalvön
OMRADESTYP SCI
ARTER Bred gulbrämad dykare, Dvärglåsbräken, Gråsäl, Knubbsäl, Större vattensalamander

Natura 2000 - Falsterbo-Foteviken
OMRADESTYP SPA
ARTER Bivråk, Blå kärrhök, Brun glada, Brun kärrhök, Brushane, Duvhök, Fiskgjuse, Fisktärna, Fjällvråk, Grönbena, Jorduggla, Kentsk tärna, Ljungpipare, Lärkfalk, Mellanskarv, Mindre sångsvan, Myrspov, Ormvråk, Röd glada, Silvertärna, Skogsduva, Skräntärna

Natura 2000 - Sydvästskånes utsjövatten
ARTER Gråsäl, Knubbsäl, Tumlare
OMRADESTYP SCI

Riksintresseanspråk Naturvård 3 kap. 6 § MB
Måkläppen - Limhamnströskeln

Naturreservat
Falsterbohalvöns havsområde

SAMBAH Inventering av Östersjöns tumlare - Viktiga områden Östersjön
Sydvästra Östersjön level 1
Sydvästra Östersjön level 2
Sydvästra Östersjön level 3


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik
Sträckan Anholt - Svartgrund

Kusttrafik, Flintrännan - Allmän farled
Sträckan Malmö - Flintrännan

TSS

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Utposten Kroken
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk

Riksintresseanspråk yrkesfiske - Lillgrund
MB 3kap 5§ Fångstområde torsk

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen