Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Del av Hoburgs bank och Sjöövningsområde "Martin" (Ö250)

Område i havsplan för Östersjön i Sydöstra Östersjön

Mest lämplig användning

  • Försvar
  • Natur
  • Sjöfart
  • Yrkesfiske

Underlag

Försvar

Riksintresseanspråk för totalförsvaret utan omgivningspåverkan
Sjöövningsområde hav "Martin"


Natur

Natura 2000 - Hoburgs bank och Midsjöbankarna
OMRADESTYP SCI och SPA
ARTER Alfågel, Ejder, Tobisgrissla, Tumlare

SAMBAH Inventering av Östersjöns tumlare - Viktiga områden Östersjön
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 1
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 2
Utsjöbankarna - Öland - Gotland level 3


Transport och kommunikationer

Riksintresseanspråk farled -
Kusttrafik
Kusttrafik, Väst Gotland
Sträckan Ölands södra grund - Svenska Björn

Anspråk från Trafikmyndigheterna


Yrkesfiske

Anspråk yrkesfiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25

Sidansvarig: Webbredaktionen